Производство / Хидравлични, смукателни и специализирани филтри

Хидравлични и специализирани филтри


Хидравличните филтърни елементи почистват хидравличната система от замърсявания като прах, утайки на дъното на резервоара, ръжда и продукти от износването на метала . Изработват се както за ниско, така и за високо налягане на хидравличната система.

Препоръчителен интервал за смяна – по предписание на производителя и в зависимост от експлоатационните характеристики на маслото.