Производство / Въздушни филтри

Въздушни филтри


Въздушните филтри пречистват и обезпрашават въздуха за двигателите с вътрешно горене. Това предотвратява износването и осигурява дълготрайността им. Приложението им е за богата гама от леки и тежкотоварни автомобили, селскостопански и специализирани машини, както и за машини, работещи в силно запрашена среда - тип HEAVY DUTY.

Препоръчителен интервал за смяна: 15-20 000 км в зависимост от запрашеността на работната среда. Периодичната профилактика на въздушните филтри в рамките на функционалността им, се състои от изтупване и издухване със сгъстен въздух на натрупания по външната част прах.

Галерия